Loading...

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ

: ทลฉ.จ.12/2558
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 24 มี.ค. 2558
: 19 มี.ค. 2559
: 3 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด