Loading...

จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงสถานีขนส่งย่อย บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

: 387/2556
: บริษัท ขนส่ง จำกัด
: สถาบันการศึกษา
: งานสิ่งแวดล้อม/การมีส่วนร่วมประชาชน
: 7 ธ.ค. 2556
: 5 เม.ย. 2557
: 0.9 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  1. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน