Loading...

จ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงการเชื่อมโยงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) ศูนย์อำนวยการควบคุมการดับเพลิง (Fire Command Center) ของ ทลฉ.

: ทลฉ.จ 47/2556
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 28 ส.ค. 2556
: 30 ก.ย. 2556
: 2 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัทชินรัชโฟร์เทคเตอร์ จำกัด
  1. ธวัช มีชัย