Loading...

จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบสิ่งแวดล้อมโครงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถนนสายน้ำตกเอราวัณ - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

: 24/2556
: กรมทางหลวงชนบท
: หน่วยงานภาครัฐ
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 1 เม.ย. 2556
: 31 มี.ค. 2557
: 1 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  1. ประพันธ์ ปิยะกุลดำรง
  2. สุรชิต แวงโสธรณ์
  3. สุชาติ ทีฆกุล
  4. เชิดชัย นาคทิพวรรณ