Loading...

จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล รอบปีที่ 2

: สกส.8/2564
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 1 ก.ย. 2564
: 26 ส.ค. 2565
: 1 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกด
  1. ศรันย์รักษ์ จิตสุภาพ
  2. กฤษดารักษ์ แพรัตกุล