Loading...

ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสายถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ - ศาลายา จ.นนทบุรี,นครปฐม

: สกส.19/2563
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานสำรวจ
: 1 ก.ค. 2563
: 28 มี.ค. 2564
: 29 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท นูแมพ จำกัด