Loading...

สำรวจอสังหาริมทรัพย์ถนนสาย ฌ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

: สกท.8/2563
: กรมทางหลวงชนบท
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 15 เม.ย. 2563
: 14 ต.ค. 2563
: 2 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับ บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
  1. สุรพงษ์ เมฆนาวิน
  2. สหชัย แก่นอากาศ
  3. ภูวดล สืบสายทองคำ
  4. ชาญสิทธิ์ ตันติชัยนุสรณ์
  5. พิทยา พรหมยรรจง