Loading...

ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

: 154/2562
: กรมท่าอากาศยาน
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 24 ก.ย. 2562
: 11 มี.ค. 2565
: 82 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน