Loading...

การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย วงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันตก

: สผ.02/2562
: กรมทางหลวง
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 6 มิ.ย. 2562
: 28 ส.ค. 2563
: 32 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
บริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด
กลุ่มบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด