Loading...

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำกับการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (PIC)

: No. PIC - ORE
: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 9 มิ.ย. 2560
: 8 มี.ค. 2566
: 458 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด
 1. อนงค์นุช วงศ์ศิริ
 2. ยศพร เศรษฐพานิช
 3. อนุชิต เจริญศุภกุล
 4. เรมี่ วานเดนบุลเช่
 5. มาคอม เจราด โอเวน
 6. โทมัส มาแอล
 7. ประยงค์ เบญจศิลารักษ์
 8. บรูโน วองตู
 9. วิเชียร พัวรุ่งโรจน์
 10. ยอดพล ฉู้วงศ์
 11. รัฐกร แก้วผนึก
 12. กิตติพัฒน์ สุขเกษม
 13. กี ฮันเซนส์
 14. อินท์นรี สัญชาตวิรุฬห์
 15. อนันต์ ไวนฤนาท
 16. สเปนเซอร์ ฮิวจ์ ฮอล
 17. ธนัทนนต์ ณัฎฐ์นนตนัท
 18. ณัฐพรรษ หาญธีระชัยกุล
 19. รณัชย์ ประทุมสุวรรณ
 20. อภิวัฒน์ เลิศศิริ
 21. จอง พีล จาง
 22. กำพล รัตนกิจกมล
 23. จัน แบ ชอน
 24. ดีดีเยร์ อิจีนากส์
 25. ปิยะพงศ์ พุ่มสุวรรณ
 26. เจโครม วองดาซี
 27. สิทธิพงษ์ พรมลา
 28. แอน พีโค
 29. ชัยพันธุ์ วรวิชัยรุจน์
 30. ซูเบียร์ สิงห์ บาร์รี่
 31. เอกชัย ยิ้มศิลป์
 32. เอียน วิลสัน
 33. ณรงค์ ชุลีธรรม
 34. กวิน แอนโธนนี่ แอบบอท
 35. ฟิลิป ซัลซิงเกอร์