Loading...

ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจอู่บางเขน

: จ.127/2559
: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 26 ต.ค. 2559
: 25 ต.ค. 2560
: 0.5 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์