Loading...

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ 55 ไร่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังโดยวิธีคัดเลือก

: ทลฉ.จ.44/2559
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 30 ก.ย. 2559
: 28 ม.ค. 2560
: 2 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
บริษัทเอฟบีเอดีไซน์