Loading...

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาโครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ตามมาตรา 24ฯ

: ทลฉ.จ50/2559
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานศึกษาความเหมาะสม
: 29 ก.ย. 2559
: 29 ธ.ค. 2559
: 15 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
กิจการค้่าร่วมบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก้จำกัดและบริษัทเมอร์ลินส์โซลูชั่นส์อินเตอร์แนชั่นนัล