Loading...

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ พร้อมจัดหาเครื่องมือยกขนหลักที่ท่าเรือแหลมฉบัง

: ทลฉ.จ.21/2559
: การท่าเรือแห่งประเทศไทย
: บริษัทเอกชน
: งานควบคุมการสร้าง
: 13 มิ.ย. 2559
: 4 พ.ย. 2560
: 21 ล้านบาท
: อยู่ระหว่างดำเนินงาน
กลุ่มบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (บริษัทนำ)
  1. วีระ ศานติวรกุล
  2. สันติสุข สูตรสุสรรณ
  3. กีรติ เสนปิ่น
  4. ครรชิต วิลัยศิลป์
  5. ธิติรักษ์ อัครกุล
  6. สมเกียรติ เตรียมแจ้งอรุณ
  7. เจนสรรพ์ ฉกาจนโรดม